thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Ai là chủ sở hữu của tác phẩm?

Câu hỏi: Chào luật sư tôi có câu hỏi cần hỏi ý kiến của luật sư như sau: Tôi cùng một số người bạn có viết ra một phần mềm để phục vụ cho công việc học tập,nay tôi có ý định đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm thì chủ sở hữu của phần mềm đó là ai? Xin luật sư giải đáp thắc mắc của tôi, cảm ơn!

ban-quyen-tac-gia-newvision

Luật sư trả lời: Chủ sở hữu của phần mềm bao gồm:

Tác giả: là chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ sản phẩm do mình sáng tạo nên, trừ những trường hợp đặc biệt là tác phẩm đó được sáng tác do đơn đặt hàng theo một hợp đồng có sẵn.

Các đồng tác giả: là chủ sỡ hữu chung của tác phẩm đó, do mọi người cùng góp sức tạo nên, trừ trường hợp đặc biệt là tác phẩm đó được sáng tác do đơn đặt hàng theo một hợp đồng có sẵn.

Xem thêm: bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Các cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ tác phẩm do tác giả tạo nên theo hợp đồng.

Cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng với tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần của tác phẩm theo một hợp đồng nào đó.

Người thừa kếtheo quy định của pháp luật được hưởng quyền lợi từ tác giả hoặc đồng tác giả từ sản phẩm đó.

Những cá nhân được chủ sỡ hữu của tác phẩm chuyển giao các quyền của mình theo hợp đồng thì sẽ là chủ sở hữu của tác phẩm đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>