thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Các đối tượng được bảo hộ mạch tích hợp

Đăng ký bảo hộ mạch tich hợp là một việc không thể thiếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, vậy những đối tượng nào được quyền đăng ký bảo hộ mạch tích hợp ?

dang-ky-thiet-ke-bo-tri2

1. Đối tượng được bảo hộ phải có tính nguyên gốc tức là chính tác giả của tác phẩm đó.

2. Thiết kế bố trí mạch tích hợp có tinh chất nguyên gốc nếu đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

- Thiết kế đó là thành quả lao động và sáng tạo do chính tác giả tạo nên.

- Tại thời điểm thiết kế được tạo ra, thiết kế đó chưa được được biết đến rộng rãi trong xã hội mà cụ thể hơn là với những người thiết kế bố trí mạch và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn.

Những đối tượng không được quyền bảo hộ mạch tích hợp:

- Quy trình, nguyên lý, hệ thống và phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn.

- Phần mềm và thông tin có trong mạch tích hợp bán dẫn.

 

-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>