thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Các thủ tục thành lập công ty một thành viên

Từ ngày 01/07/2015 Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực, thủ tục, trình tự thành lập doanh nghiệp được đơn giản hóa, đặc biệt là luật doanh nghiệp đã cải tiến trong quy định về con dấu doanh nghiệp.

Vậy thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên có những điểm gì mới ? Chính sách thực hiện ra sao? Mời bạn đọc xem hướng dẫn chi tiết bên trong bài viết này.

Hiện nay chúng ta có 2 loại hình thức để đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:

  1. Đăng ký trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh.
  2. Thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Nếu bạn chọn cách thức đăng ký trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thì làm theo các bước sau:

Bước 1: Các bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hồ sơ sau :

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ của công ty.
  3. Chuẩn bị đầy đủ các bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc và Kiểm soát viên. Danh sách những người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

            a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân.

           b) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức( trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là nhà nước).

           c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  1. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Bước 2: sau khi chuẩn bị đầy  đủ hồ sơ, người thành lập công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ  tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận hồ sơ để nhập thông tin vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi:

-          Có đầy đủ giấy tờ đã nêu bên trên.

-          Tên doanh nghiệp đã được điền đầy đủ vào giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-          Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

-          Đã nộp lệ phí, phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định .

Bước 3: sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Sau khi trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, phòng đăng ký doanh nghiệp nhập chính xác đầy đủ các nhận thông tin trong hồ sơ đăng ký, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời gian cấp:

-          Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

-          Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp đăng ký không đúng theo quy định, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

-          Phòng đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều khiển cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-          Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định.

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

-          Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lại lệ phí.

-          Doanh nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và nộp phí để nhận qua đường bưu điện.

Lưu ý: Các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh tế kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu phòng đăng ký kinh doanh cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.

——————————————————————————-

Hãy liên ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Phòng Dự Án Doanh Nghiệp - VP Luật Newvision Law

Địa chỉ:  Ngõ 6 – Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn 

Hỗ Trợ 24/7 : Skype : nguyendat235 & yahoo : luatsutraloi

Hotline: 0985 928 544 – Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>