thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Cùng với các dịch vụ thành lập doanh nghiệp ,dịch vụ tư vấn thay đổi kinh doanh ,thành lập công ty…Công ty Luật Newvision Law còn cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp với quy trình tư vấn và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho quý khách.

Các nội dung và công việc Công ty Luật Newvision Law cam kết thực hiện

 

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể doanh nghiệp

1. Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định giải thể doanh nghiệp

2. Tư vấn trách nhiệm Giám đốc chi nhánh sau giải thể;

3. Các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện hồ sơ Giải thể doanh nghiệp

1. Quyết định về việc Giải thể doanh nghiệp- Theo mẫu của Công ty Luật Newvision

2. Thông báo về việc Giải thể doanh nghiệp- Theo mẫu của Công ty Luật Newvision

3. Biên bản họp về việc Giải thể doanh nghiệp- Theo mẫu của Công ty Luật Newvision

4. Giấy ủy quyền – Theo mẫu của Công ty Luật Newvision.

5. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục

1. Trường hợp chi nhánh không có dấu

- Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

- Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Trường hợp chi nhánh có dấu

- Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

- Nhận thông báo trả dấu tròn;

- Trả dấu tại Công an;

-Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ

1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

3. Tư vẫn miễn phí thủ tục sau giải thể;

Trường hợp Quý Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán độc lập hoặc có chi nhánh khác tỉnh, quy trình và các thủ tục giải thể quý Công ty có thể tham khảo ở mục giải thể công ty.

Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Luật sư:Nguyễn Văn Tuấn

Mobile :0918 368 722

Tel:04.6682.7986/6682.8986

Fax: 04.730057720

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn