thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Luật Đầu tư 2014 cần được bãi bỏ?

 

Hiện nay, có rất nhiều ý kiến cho rằng Luật Đầu tư 2014 nên được bãi bỏ vì sự phức

tạp của nó đang gây cản trở cho rất nhiều hoạt động kinh doanh.

Luật Đầu tư 2014 cần được bãi bỏ?

Ông Ngô Việt Hòa, luật sư của General Motors (Mỹ) tại Việt Nam, cho rằng Luật Đầu

tư 2014 quá phức tạp và có những quy định không rõ ràng đối với hoạt động kinh

doanh. Luật chỉ nên được áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng bây giờ lại

điều chỉnh cả những hoạt động của nhà đầu tư trong nước. Ông đã phát biểu tại một

cuộc hội thảo sửa đổi Luật Đầu tư 2014 và kinh doanh được tổ chức bởi VCCI (Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) vào ngày 22/07/2016.

Luật có những quy định về ưu đãi cho nhà đầu tư mà ông cho rằng chúng không hề

phù hợp: “Trên thực tế, không hề có ưu đãi cho nhà đầu tư, chỉ có cho doanh nghiệp

được thành lập bởi nhà đầu tư mà thôi”. Đa số các điều khoản về ngành, nghề đầu tư

có điều kiện nên được chuyển sang Luật Doanh nghiệp. Có nhiều quy định chồng

chéo trong Luật Đầu tư 2014 về việc cấp phép, đăng ký kinh doanh, và giấy chứng

nhận đầu tư, trong khi chúng có thể được gộp lại làm một.

Có cùng quan điểm trên, ông Lê Mạnh Hà (Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) nói

rằng ngay từ đầu, ông đã không ủng hộ việc ban hành Luật Đầu tư.

Ông Nguyễn Tiến Vỹ từ Hiệp hội Bia – Rượu Việt Nam (VBA) phát biểu tại hội thảo

rằng có những chồng chéo trong quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Thương mại

2005 về việc phân loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là đối với bia:

“Ngay từ lúc dự thảo luật, nhiều ý kiến đã cho rằng nên bỏ bia ra khỏi danh sách

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nhưng cuối cùng nó vẫn trở thành một lĩnh vực

kinh doanh có điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương. Việt Nam đã có Luật An

toàn thực phẩm (quy định tất cả các loại thực phẩm, trong đó có bia); do đó, bia nên

được loại khỏi danh sách này.”

Ngoài ra, theo ý kiến của của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Đại diện, Phó Giám Đốc của

Công ty TNHH NewVision Law), thì Công văn 4333/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch

Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Đầu tư năm 2014 cũng

gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp khi thực hiên hoạt động kinh doanh của

mình. Cụ thể, Công văn quy định các nhà đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước đã

nộp hồ sơ trước ngày 1-7- 2015 mà chưa được xử lý phải chuẩn bị lại hồ sơ theo mẫu

mới (Khoản 1). Yêu cầu này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc áp dụng pháp luật

(tại Điều 156 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015).

Trước sự chồng chéo, không rõ ràng và phức tạp của Luật Đầu tư 2014, việc xem xét

có nên bãi bỏ văn bản này ea khỏ hệ thống pháp luật Việt Nam hay không là vô cùng

cấp bách vì nếu để lâu dài, hệ lụy nó mang lại cho doanh nghiệp và nhà đầu tư là rất

lớn. Không những thế, với tình hình như vậy, liệu rằng nhà đầu tư nước ngoài còn

muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh ở Việt Nam nữa hay không?

Source: Vietnambreakingnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>