thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Tin Tức

Ai là chủ sở hữu của tác phẩm?

Câu hỏi: Chào luật sư tôi có câu hỏi cần hỏi ý kiến của luật sư như sau: Tôi cùng một số người bạn có viết ra một phần mềm để phục vụ cho công việc học tập,nay tôi có ý định đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm thì chủ sở hữu của phần mềm đó là ai? Xin luật sư giải đáp thắc mắc của tôi, cảm ơn!

ban-quyen-tac-gia-newvision

Luật sư trả lời: Chủ sở hữu của phần mềm bao gồm:

Tác giả: là chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ sản phẩm do mình sáng tạo nên, trừ những trường hợp đặc biệt là tác phẩm đó được sáng tác do đơn đặt hàng theo một hợp đồng có sẵn.

Các đồng tác giả: là chủ sỡ hữu chung của tác phẩm đó, do mọi người cùng góp sức tạo nên, trừ trường hợp đặc biệt là tác phẩm đó được sáng tác do đơn đặt hàng theo một hợp đồng có sẵn.

Xem thêm: bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Các cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ tác phẩm do tác giả tạo nên theo hợp đồng.

Cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng với tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần của tác phẩm theo một hợp đồng nào đó.

Người thừa kếtheo quy định của pháp luật được hưởng quyền lợi từ tác giả hoặc đồng tác giả từ sản phẩm đó.

Những cá nhân được chủ sỡ hữu của tác phẩm chuyển giao các quyền của mình theo hợp đồng thì sẽ là chủ sở hữu của tác phẩm đó.

 

Điều kiện kinh doanh cần tiếp tục được cải cách

Điều kiện kinh doanh cần tiếp tục được cải cách

Theo VietNamNet Bridge – Khoảng 3000 điều kiện kinh doanh theo thông tư đã hết

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, và được thay thế bởi 50 nghị định mới. Đây

là một bước đột phá là tin tốt cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng các doanh nghiệp

vẫn còn los lắng về hàng ngàn điều kiện kinh doanh khác vẫn còn tồn tại trong các

luật, nghị định và các văn bản dưới luật khác.

Đậu Anh Tuấn – Trưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã nói

với Thông tấn xã Việt Nam về vấn đề này.

Làm thế nào để loại bỏ 3.000 điều kiện kinh doanh đang gây ảnh hưởng tới cộng

đồng các doanh nghiệp?

Việc loại bỏ các 3000 điều kiện kinh doanh đã được thực hiện theo quy định của Luật

Đầu tư 2014. Chính phủ thiết lập một thời hạn chót là vào ngày 01/07/2016 để bãi bỏ

3.000 điều kiện kinh doanh với mục đích thực hiện nghiêm túc các quy định mới của

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.  Các Bộ, ngành được khuyến khích để đưa ra các

nghị định mới về điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của hai luật này.

Đầu tiện, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với VCCI, các đại

diện của cộng đồng doanh nghiệp, và Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM). Đó

là một tín hiệu tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và giảm thiểu các

điều kiện kinh doanh.

Tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của

Chính phủ trong thời gian tới.

3000 điều kiện kinh doanh phải chấm dứt hiệu lực vào ngày 01/07. Phải chăng việc

này là quá khẩn cấp?

Nếu quá trình đổi mới điều kiện kinh doanh đã đầu sớm hơn, nó sẽ không gây nhiều

bức xúc. VCCI và các Bộ đã cố gắng tối đa để xem xét các điều kiện kể từ ngày hết

hạn (ngày 01/07) vì đó là thời hạn bãi bỏ 3.000 điều kiện và ban hành nghị định mới

về điều kiện kinh doanh để thay thế 3.000 điều kiện trước đó.

Do đó, quá trình thay thế các quy định mới về điều kiện kinh doanh đã không xảy ra

như mong đợi.

Quá trình soạn thảo các quy định mới cần thêm thời gian để thu thập ý kiến ​​của các

doanh nghiệp. Các Bộ, các ngành công nghiệp bắt đầu thu thập ý kiến ​​từ cuối tháng 4,

vì vậy quá trình soạn thảo 50 nghị định mới về điều kiện kinh doanh sau khi bãi bỏ

3.000 điều kiện vào ngày 01/07 khá gấp gáp. Điều đó có nghĩa là quá trình thu thập ý

kiến ​​của các doanh nghiệp, người dân và các dự báo về tác động từ các nghị định mới

đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương là không hoàn toàn đầy đủ.

Việc xây dựng 50 nghị định mới đã đáp ứng thời hạn, nhưng điều đó lại không đảm

bảo được cho lợi ích của tất cả người dân và doanh nghiệp.

Vậy thì chất lượng của các nghị định mới đã được biên soạn trong một thời gian

ngắn là như thế nào?

Chuyển đổi từ thông tư sang nghị định là để bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Các Bộ,

ngành, Văn phòng Chính phủ xem xét những thông tư để tạo ra sự minh bạch hơn đối

với những điều kiện và bãi bỏ các điều kiện không phù hợp.

“Công việc để chuyển đổi từ hàng chục thông tư sang một nghị định là không hề dễ

dàng; do đó, tôi không hài lòng với quá trình soạn thảo các nghị định mới về điều kiện

kinh doanh. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đã có thêm thời gian, chúng tôi sẽ thực hiện

việc này tốt hơn.” – Đậu Văn Tuấn.

Quá trình xem xét các điều kiện kinh doanh sau ngày 01/07 sẽ như thế nào?

Quá trình xem xét điều kiện kinh doanh sẽ tiếp tục sau ngày 01/07 vì một số điều kiện

kinh doanh có thể được gia hạn để minh bạch, cụ thể và tích cực hơn. Trong khi đó,

vẫn còn một số vấn đề lớn chưa được thảo luận. Ví dụ, trong việc xem xét lại các điều

kiện này, VCCI đã phát hiện ra rằng một số ngành nghề kinh doanh không cần điều

kiện kinh doanh nên nhà nước đã bãi bỏ chúng, bao gồm cả nhượng quyền thương

mại, bởi vì nhượng quyền thương mại là một mô hình kinh doanh chứ không phải là

một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đề nghị này không được giải quyết vì có liên quan đến rất nhiều quy định dưới luật

khác mà Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết.

Ngoài ra, theo ý kiến của của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Đại diện, Phó Giám Đốc của

Công ty TNHH NewVision Law), “chắc chắn rằng 50 nghị định mới về điều kiện

kinh doanh hoặc 3000 điều kiện kinh doanh cũ đã không bao gồm tất cả các điều kiện

kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Những điều kiện (được bãi bỏ) này nằm trong thông

tư trong khi nhiều điều kiện kinh doanh khác vẫn tồn tại trong các văn bản quy phạm

pháp luật khác mà không được xem xét. Vì thế, Chính phủ cùng các cơ quan Bộ,

ngành cần rà soát lại tất cả những điều kiện kinh doanh không phù hợp để tiến hành

sửa đổi hoặc bãi bỏ để cộng đồng các doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh

doanh thuận lợi hơn”.

Tóm lại, ngày 01/07/2016 là thời điểm để bắt đầu xem xét các điều kiện kinh doanh

và quá trình xem xét các điều kiện kinh doanh sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong tương

lai khi thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 và Nghị quyết 35 và

Nghị quyết 19 của Chính phủ.

(Source: Vietnamnews.vn)

Luật Đầu tư 2014 cần được bãi bỏ?

 

Hiện nay, có rất nhiều ý kiến cho rằng Luật Đầu tư 2014 nên được bãi bỏ vì sự phức

tạp của nó đang gây cản trở cho rất nhiều hoạt động kinh doanh.

Luật Đầu tư 2014 cần được bãi bỏ?

Ông Ngô Việt Hòa, luật sư của General Motors (Mỹ) tại Việt Nam, cho rằng Luật Đầu

tư 2014 quá phức tạp và có những quy định không rõ ràng đối với hoạt động kinh

doanh. Luật chỉ nên được áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng bây giờ lại

điều chỉnh cả những hoạt động của nhà đầu tư trong nước. Ông đã phát biểu tại một

cuộc hội thảo sửa đổi Luật Đầu tư 2014 và kinh doanh được tổ chức bởi VCCI (Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) vào ngày 22/07/2016.

Luật có những quy định về ưu đãi cho nhà đầu tư mà ông cho rằng chúng không hề

phù hợp: “Trên thực tế, không hề có ưu đãi cho nhà đầu tư, chỉ có cho doanh nghiệp

được thành lập bởi nhà đầu tư mà thôi”. Đa số các điều khoản về ngành, nghề đầu tư

có điều kiện nên được chuyển sang Luật Doanh nghiệp. Có nhiều quy định chồng

chéo trong Luật Đầu tư 2014 về việc cấp phép, đăng ký kinh doanh, và giấy chứng

nhận đầu tư, trong khi chúng có thể được gộp lại làm một.

Có cùng quan điểm trên, ông Lê Mạnh Hà (Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) nói

rằng ngay từ đầu, ông đã không ủng hộ việc ban hành Luật Đầu tư.

Ông Nguyễn Tiến Vỹ từ Hiệp hội Bia – Rượu Việt Nam (VBA) phát biểu tại hội thảo

rằng có những chồng chéo trong quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Thương mại

2005 về việc phân loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là đối với bia:

“Ngay từ lúc dự thảo luật, nhiều ý kiến đã cho rằng nên bỏ bia ra khỏi danh sách

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nhưng cuối cùng nó vẫn trở thành một lĩnh vực

kinh doanh có điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương. Việt Nam đã có Luật An

toàn thực phẩm (quy định tất cả các loại thực phẩm, trong đó có bia); do đó, bia nên

được loại khỏi danh sách này.”

Ngoài ra, theo ý kiến của của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Đại diện, Phó Giám Đốc của

Công ty TNHH NewVision Law), thì Công văn 4333/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch

Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Đầu tư năm 2014 cũng

gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp khi thực hiên hoạt động kinh doanh của

mình. Cụ thể, Công văn quy định các nhà đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước đã

nộp hồ sơ trước ngày 1-7- 2015 mà chưa được xử lý phải chuẩn bị lại hồ sơ theo mẫu

mới (Khoản 1). Yêu cầu này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc áp dụng pháp luật

(tại Điều 156 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015).

Trước sự chồng chéo, không rõ ràng và phức tạp của Luật Đầu tư 2014, việc xem xét

có nên bãi bỏ văn bản này ea khỏ hệ thống pháp luật Việt Nam hay không là vô cùng

cấp bách vì nếu để lâu dài, hệ lụy nó mang lại cho doanh nghiệp và nhà đầu tư là rất

lớn. Không những thế, với tình hình như vậy, liệu rằng nhà đầu tư nước ngoài còn

muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh ở Việt Nam nữa hay không?

Source: Vietnambreakingnews.com

Điều kiện và thủ tục nhập hộ khẩu tại Hà Nội

Nhập hộ khẩu (đăng ký thường trú) là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ

 

A) Điều kiện nhập hộ khẩu tại Hà Nội

 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật thủ đô năm 2012 Nhập hộ khẩu tại ngoại thành Hà Nội là thuộc một trong các trường hợp 1, 2,3,4 Khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013:

 

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

 

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

 

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

 

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

 

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

 

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

 

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

 

Nhập hộ khẩu tại nội thành Hà Nội ( Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô năm 2012):

 

- Các trường hợp 2, 3 và 4 tại Khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013

 

- Không thuộc trường hợp 2,3,4 nhưng đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

 

Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu tại Hà Nội

 

Công ty Luật Newvision Law tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu tại Hà Nội

B) Hồ sơ nhập hộ khẩu tại Hà Nội bao gồm:

 

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

b) Bản khai nhân khẩu;

c) Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu);

d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình.

đ) Công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú phải xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, nộp bản sao cho cơ quan đăng ký cư trú.

 

C) Cơ quan giải quyết

 

Công an quận, huyện, thị xã nơi đăng ký thường trú, thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần ( ngày lễ nghỉ).

 

D) Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải:

 

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thù viết giấy biên nhận và trao cho người nộp.

 

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ kịp thời.

 

Trân trọng!

 

Dịch vụ làm sổ hộ khẩu tại Hà Nội uy tín có bảo đảm

Sổ hộ khẩu do công an cấp, là cách thức quản lý nhân khẩu của chính quyền địa phương.

Dịch vụ làm sổ hộ khẩu tại Hà Nội

Dịch vụ làm sổ hộ khẩu tại Hà Nội

Sổ hộ khẩu được cấp trong các trường hợp sau:

- TH1: Có nhà ở và đã tạm trú 03 năm tại Hà Nội.

- TH2: Nhập hộ khẩu vào nhà người thân đã có hộ khẩu tại Hà Nội.

- TH3: Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp.

Tuy nhiên , nếu bạn không thuộc 1 trong các trường hợp trên thì bên chúng tôi đang cung cấp những dịch vụ sau:

-Làm sổ hộ khẩu mới

- Nhập hộ khẩu

-Tách hộ khẩu.

-Làm lại sổ hộ khẩu đã mất.

Với những người muốn làm sổ hộ khẩu để vay vốn ngân hàng gói 30000 tỷ, chúng tôi sẽ làm  thêm giấy xác nhận thực trạng nhà ở.

Địa chỉ làm và chi phí:

Bạn muốn làm sổ hộ khẩu/ nhập khẩu ở bất kỳ địa phương nào của Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp để tư vấn và báo giá cụ thể. L/H: 0985.928.544.

Thời gian làm: Từ 15 -20 ngày ( tùy quận/huyện ).

Giấy tờ cần chuẩn bị:

1. Giấy cắt chuyển khẩu:

2. Hộ khẩu (photo)

3. CMT (photo)

4. Đăng ký kết hôn (nếu có photo)

5. Giấy khai sinh con (nếu có photo)…Và 1 số giấy tờ khác chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể sau.

Chúng tôi cam kết làm đúng , làm chuẩn, chuyên nghiệp, nhanh và chinh xác.

Liên hệ  : L/H: 0985.928.544 (Luật Sư Tuấn).

Ngoài ra chúng tôi có thêm dịch vụ làm kt3 hà nội và giấy xác nhận thực trạng nhà ở

——————————————————————————-

Hãy liên ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Phòng Dự Án Doanh Nghiệp - VP Luật Newvision Law

Địa chỉ:  Ngõ 6 – Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn 

Hỗ Trợ 24/7 : Skype : nguyendat235 & yahoo : luatsutraloi

Hotline: 0985 928 544 – Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

Dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài

Luật Newvision Law giới thiệu dịch vụ đưa người lao động đi làm tại nước ngoại

luật newvision law

Hà Nội, ngày …  tháng  ….  năm 2016

Kính gửi: Quý Công ty

V/v: Đại diện thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài

Theo nội dung công việc đã trao đổi với Quý công ty về việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, xây dựng hồ sơ thủ tục liên quan tới việc Đại diện thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài”, Công ty Luật NewVision trân trọng gửi tới Quý công ty bản Thư đề xuất như sau:

THƯ ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ

A. Yêu cầu tư vấn

Quý Công ty đang mong muốn tìm kiếm một công ty hiểu biết về pháp luật để tư vấn pháp lý và xây dựng cho Quý công ty về việc: ” Đại diện thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài ” theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Với yêu cầu của Quý Công ty trên thì trường hợp của quý khách hàng chúng tôi xin gửi một số nội dung trao đổi như sau:

 1. Điều kiện cấp phép:
 • Doanh nghiệp có vốn pháp định là 5 tỷ VNĐ
 • Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trược khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
 • Có tiền ký quỹ 1 tỷ VNĐ tại ngân hàng.

B. Phạm vi dịch vụ đại diện pháp  lý

I. Cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.

1.1 Các giai đoạn và NewVision Law sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Bước 1: Luật sư đại diện tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
 • Bước 2: Luật sư đại diện gặp gỡ trực tiếp, điện thoại, email …với quý khách để yêu cầu cung cấp các giấy tờ cần thiết cho việc xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
 • Bước 3: Luật sư đại diện soạn thảo và chuẩn bị những tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.; Hỗ trợ và thực hiện làm các thủ tục, biểu mẫu, bảng biểu liên quan đến công việc nêu trên.
 • Bước 4: Luật sư đại diện nộp hồ sơ về việc xin cấp giấy phép giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài tại Bộ Lao Động.
 • Bước 5: Luật sư đại diện cùng doanh nghiệp tiếp đón đoàn thẩm định xuống thẩm định các điều kiện tại doanh nghiệp.
 • Bước 6: Luật sư đại diện nhận kết quả về việc xin cấp giấy phép giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài tại Bộ Lao Động.

1.2. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện công việc theo mục 1.1 là: 180 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ từ phía khách hàng. Trong đó:

luật newvision law

1.3. Tài liệu quý doanh nghiệp cần cung cấp

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định;
 • Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng;
 • Thông tin về việc doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo yêu cầu của Newvision Law
 • Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
 • Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,

1.4. Phí dịch vụ đăng ký của Newvison Law

Phí dịch vụ tư vấn và thực hiện toàn bộ nội dung công việc của Bản Đề xuất dịch vụ này là: Trao đổi trực tiếp. Khoản phí này sẽ được Quý công ty (“Bên A”) thanh toán cho Công ty chúng tôi (“Bên B”) theo phương thức sau khi Bên A chấp nhận Bản Đề xuất dịch vụ này như sau:

+ Lần thứ nhất: Bên A thanh toán cho Bên B là: 30% hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng.

+ Lần thứ hai: Bên A thanh toán số tiền cho bên B là: 40% hợp đồng, sau khi có quyết định xuống thẩm định doanh nghiệp cho Quý công ty.

+ Lần thứ ba: Bên A thanh toán số tiền cho bên B là: 30% hợp đồng, sau khi bên Công ty Luật Newvision Law hoàn tất các thủ tục cấp phép cho bên A.

Mức phí dịch vụ quy định tại mục 1.4 trên không bao gồm thuế VAT 10% và các khoản phí hoặc lệ phí chính thức phải trả cho các cơ quan, tổ chức khác liên quan tới việc thực hiện các công việc mà Bên A yêu cầu.

C. Căn cứ pháp lý.

 1. Luật Người lao động VN đi làm việc nước ngoài 2006,
 2. Luật việc làm 2013,
 3. Nghị định 126/2007 hướng dẫn chi tiết Luật người lao động VN đi làm việc NN,
 4. Thông tư 21/2001 hướng dẫn chi tiết Luật người lao động VN đi làm việc NN,
 5. Thông tư 22/2013 về mẫu hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người LĐ VN đi làm việc NN,
 6. Quyết định 1012/2013 về thẩm quyền của Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐTBXH,
 7. Mẫu giấy phép xuất khẩu lao động (Tham khảo)

Trân trọng !

Thay mặt và đại diện cho

Công ty TNHH NEWVISION LAW

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Đăng ảnh con lên FaceBook, cha mẹ có thể đi tù

 

Cha mẹ có thể đối diện với án 1 năm tù cùng khoản tiền phạt gần 50.000 USD (gần 1 tỷ đồng) nếu đăng tải ảnh con lên các trang mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chúng theo luật về quyền riêng tư của Pháp.

Read more →

Năm 2015 lạm phát thấp nhất trong 15 năm qua

Chỉ số giá bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với năm ngoái, thấp nhất từ năm 2001.
CPI tăng 0,58% sau 11 tháng

Theo tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ. Tính bình quân, CPI cả nước năm 2015 tăng 0,63% so với năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5% của Quốc hội đặt ra.

Read more →

Bán hàng trên Facebook phải đóng thuế

Ý kiến & Nhận định theo khía cạnh pháp lý của Hãng Văn Phòng Luật NewVision về việc quy định “bán hàng trên Facebook phải đóng thuế theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT “

Từ 20/01/2015: Facebook cũng phải đăng ký sàn TMĐT nếu không muốn bị phạt. Thông tư mới về quy định quản lý website thương mại điện tử đã chính thức được Bộ Công Thương ban hành. Read more →

ASEAN giới thiệu chuẩn xếp hạng để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã giới thiệu Chuẩn ASEAN về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm mục đích tăng cường giúp đỡ khả năng tiếp cận tài chính cho các SME trong khối. Read more →